Produkten har lagts till i varukorgen!
Svenska

 

Integritetspolicy

 

ScandVolt anser att den personliga integriteten är mycket viktig. I vår integritetspolicy förklarar vi hur vi använder och behandlar de personuppgifter som samlas in. Vår policy gäller för alla typer av personuppgifter och data som vi samlar in – oavsett om det sker online eller offline genom de olika kanaler som vi använder i vår kommunikation. Det kan exempelvis vara när en förfrågan görs via ett personligt möte, på mässa, telefon, e-post eller övriga evenemang. Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta info@scandvolt.se.

 

Insamling och användning av information

Vi samlar in information från dig när du besöker vår webbplats och när du lämnar sidan. Den insamlade informationen inkluderar din IP-adress och eventuellt ditt företagsnamn om du besöker sidan via ett företags IP-adress. På vår webbplats använder vi oss av Google Analytics som samlar information i syfte att optimera vår webbplats samt för att kunna erbjuda våra besökare korrekt information. Vi tar också automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare (som exempelvis IP-adress och vilken typ av webbläsare du surfar med.) Information som vi får av dig som kund när ditt företag ingår ett samarbete med oss är namn- och adressuppgifter, adresser för faktura och leverans, telefonnummer, e-postadresser samt ev. din position i företaget. Även betalningsinformation så som fakturainformation och BG-nummer.

 

Annan information som samlas in

När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om följande:

 

 • Person- och kontaktinformation: namn, faktura- och leveransadress, e-postadress, telefonnummer och position i företaget.
 • Information om produkter/tjänster – detaljer gällande de produkter som du köpt eller visat intresse för.
 • Finansiell information – eventuella krediter, skulder eller negativ betalningshistorik.
 • Historisk information – tidigare köp, betalnings- och kredithistorik.
 • Enhetsinformation – IP-adress, webbläsarinformation, operativsystem, plattform.
 • Geografisk information – din geografiska placering (när du besöker vår hemsida – land, stad).

 

Den information som vi samlar in och den information som du tillhandahåller oss är nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss. Övrig information är nödvändig för andra syften som beskrivs nedan.

 

Användning av information

Den information vi samlar in från dig används för att:

 • Förbättra vår hemsida och anpassa den utefter besökarna.
 • Fullfölja och förbättra vår kundservice och ditt behov av service.
 • Informera om nyheter i form av utskick av nyhetsbrev (med möjlighet att avregistrera sig/opt-out).

 

Huvudsyftet med insamling av övrig information är att kunna tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster baserat på följande grunder:

 • Att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter
 • Att uppfylla våra skyldigheter gentemot våra kunder och leverantörer, samt för att tillhandahålla våra kunder och övriga intressenter med information, produkter och tjänster.
 • Att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet.
 • Att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering.
 • Att följa tillämplig lagstiftning såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar.

 

Säkerhet och integritet, tredjepartsinformation och utlämnande av information

För att kunna utföra vårt åtagande gentemot dig som kund så kan vi komma att dela information med tredje part så som leverantörer eller underleverantörer, som t ex namn, leveransadress etc. Vi vidtar alla rimliga tekniska, legala och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras på ett säkert sätt till tredje part. Vi säljer, handlar eller på annat sätt överför ingen personlig identifierbar information till utomstående parter utöver de som nämns ovan. Detta inkluderar inte betrodd tredje part som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell. Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkta bedrägerier, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

 

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket datan samlades in. Data sparas också så länge som det behövs för att vi skall kunna utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

 

Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö. All data behandlas inom EU/EES.

 

Cookies

På vår webbplats använder vi oss av cookies. Dessa förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas aldrig till personligt identifierbar information på vår webbplats.

 

Om du vill avsluta din prenumeration

Vi använder din e-postadress och/eller ditt telefonnummer som vi har registrerade för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot den typen av meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje nyhetsbrev/e-postmeddelande.

 

Informationsbegäran och rättigheter

Vill du veta vilka personuppgifter vi har lagrade på dig går det bra att skicka en förfrågan till oss. Du har rätt att få tillgång till din data och att verifiera den information vi har lagrad om dig. Du har även rätt att få din information korrigerad om det skulle finnas felaktigheter. Du har rätt att bli raderad ur våra register ifall datan inte längre är nödvändig för det syfte som den samlades in för. Dock kan det finnas legala skyldigheter som gör att vi inte direkt kan radera datan, t ex pga. bokförings- och skattelagstiftning. Skulle fallet vara så blockeras data från att användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

 

Samtycke

Du godkänner vår integritetspolicy genom att använda vår webbplats samt när du blir kund hos oss eller skickar en förfrågan.

 

— Policyn uppdaterades 2023-12-31 —

Kategorier
Handla
Information