Produkten har lagts till i varukorgen!
Svenska

 

ENERGILAGRING – OMRÅDEN FÖR ANVÄNDNING

ScandVolt erbjuder en rad produkter inom energilager från den holländska tillverkaren OX Power. Deras tekniska innovationer har mångsidig användning och möter behoven inom olika områden. Ett ökande behov av energilagring uppstår särskilt på grund av att en växande del av vår framtida elproduktion är beroende av vädret. När obalanser uppstår i elnätet på grund av väderförhållanden, kan våra energilager komma till användning. Vi kan inte kontrollera vädret, men vi kan hjälpa dig att optimera dess påverkan!

Användningsområden för energilager inkluderar:

Fastigheter: Fastigheter står inför ökande krav på energieffektivitet. Många installerar solcellsanläggningar för att närma sig en förnybar energitillvaro. Energilager möjliggör lagring av överskottsel för användning när solen inte är tillgänglig, undvikande av överskottsleveranser till elnätet och skapande av en backup-funktion. Läs mer om detta här!

Industri: Inom industrien, där stora maskiner kan ge kraftiga strömspikar, kan energilager användas för att stabilisera elförsörjningen och minska dessa spikar (Peak Shaving). Det möjliggör även optimering av energilagret baserat på spotpriser för att undvika höga kostnadstoppar. Läs mer om detta här!

Bygg och maskin: Med de nya kraven från Boverket från och med 1 januari 2022 för att minska koldioxidutsläpp och elförbrukning, kan mobila energilager ersätta eller hybridisera dieselgeneratorer på byggarbetsplatser och därmed minska koldioxidutsläpp och underlätta uppfyllandet av myndighetskrav. Läs mer om detta här!

Elnäts- och energibolag: I takt med samhällets elektrifiering och minskning av kärnkraften kan energilager användas för att stabilisera elnätsfrekvensen och stödja transformatorstationer som inte klarar av höga lasteffekter under korta perioder. Läs mer om detta här!

Elbilsinfrastruktur: Med ökad installation av laddstationer för elbilar uppstår utmaningar med höga strömmar vid simultana laddningar. Energilager kan användas för att jämna ut belastningen och minska strömspikar. Läs mer om detta här!

Förnybar energi: Inom vindkraft och solcellsparker kan energilager lagra överskottsenergi för senare leverans när det är mest gynnsamt för elnätet och vid högre elpriser. Läs mer om detta här!

 

Vill du veta mer om hur vi kan stödja dig med energilagring? Kontakta oss gärna för mer information!

Kategorier
Handla
Information