Produktet har blitt lagt til i handlekurven din!
Norsk

Solar Container

En beholder fylt med solcellepaneler

Disse panelene er en del av det geniale foldesystemet som de raskt og enkelt kan trekkes ut av beholderen ved hjelp av de innovative solcelleskinnene og kan spres over en total lengde på 120m (60m per side). Dette resulterer i et maksimalt mulig solareal på rundt 720m². Dette konseptet med tosidig utfolding tillater kortere kabellengder mellom paneler og omformeren og øker dermed effektiviteten til energiproduksjonen.

 

120m

Når alle paneler er brettet ut.

240

Antall solcellepaneler.

720m²

Dekket overflate

5h

Opptil 5 timers monteringstid

140kWp

Produksjon per dag.

 

 

 

Solarcontainer transportsystem

 

Fast og sikret transport med vrilåssystem

Solcellebeholderen løftes ved hjelp av hjørnehjørnene i takrammen. Med disse i bunnrammen kan modulen festes og sikres under transport ved hjelp av vrilåssystemet.

Skinnesystemmontering uten boring

Solcelleskinnesystemet består av individuelle segmenter som brukes under bygging koblet til det faste, sentralt anordnede containergulvet. Disse kan legges raskt, uavhengig av gulvklasse og uten boring.

Robust, varmgalvanisert stålkonstruksjon

Den robuste, varmgalvaniserte stålkonstruksjonen til skinnesystemet og modulrammekonstruksjonene På grunn av sin egen vekt gir de allerede tilstrekkelig beskyttelse mot løfting eller forskyvning på grunn av vindbelastning.

Ballaststeiner for et stabilt skinnesystem

For økt vindbelastning kan passende ballaststeiner plasseres på skinnesystemet uten problemer og systemet kan dermed i tillegg sikres. Etter å ha forutsagt ekstreme værforhold, som høy vindbelastning eller snø, kan hele modulområdet slås sammen, sikres på det sentrale containergulvet og tas ut av drift i løpet av minutter.

Spesialcontaineren fungerer kun som en transport-, pakke- og sikkerhetsenhet for det stort sett ferdigmonterte solcelleanlegget. På denne måten brettes skallet til solcellepanelene helt ut. Etter at skinnesystemet og transportenheten er installert, er beholderen praktisk talt ikke lenger synlig når de fullkoblede modulrammene er forlenget. Denne egenskapen gjør det mulig for beholderen å ikke kaste skygge på det mobile solcelleanlegget.

 

Formål med Solcellebeholder

 

 

 

Bruksområdene og brukstilfellene spenner vidt. Dette resulterer i svært generelle brukstilfeller som:

 

  Energilagring

  For å kunne bruke den høye PV-effekten når det er begrenset soleksponering, kan solcellebeholderen også brukes i kombinasjon med en energilagringsenhet.

  Strømgenerator

  Spesielt i helt selvforsynte applikasjoner brukes dieselaggregater ofte som kraftgeneratorer. Disse tilbyr en pålitelig og konstant strømforsyning, og takket være stadig mer avanserte systemer holdes støy og eksosutslipp innenfor grensene.

  Avkjøling

  Kun komponenter av høyeste kvalitet brukes i det mobile PV-systemet, og vi undersøker dem nøye på forhånd. Inverteren som brukes har et avansert kjølesystem, som sikrer pålitelig drift med ideell energigenerering selv ved høye utetemperaturer og direkte sollys. Våre kunder drar nytte av stabil drift uten å måtte iverksette ytterligere tiltak.

  Solar Container kan brukes til korttidsbruk ved arrangementer, til lengre bruk, for eksempel over sommermånedene, eller som en langsiktig løsning. For å dekke det brede spekteret av krav, skiller vi grunnleggende mellom et ON-nettsystem, som er avhengig av et eksisterende strømnett, og et OFF-nettsystem, som danner sitt eget nett helt uavhengig.

  Et ON-Grid-system kan brukes til egen strømforsyning med overflødig innmating til det lokale strømnettet, eller for å støtte eksisterende strømnett, for eksempel for å redusere høyt dieselforbruk eller for å dekke høye topper. ON-Grid-systemet brukes i kombinasjon med andre energigeneratorer og egner seg for bruk i privatpersoner, i landbruket, på byggeplasser, på hoteller, i energisamfunn, i kommuner eller til og med i industrien. Et OFF-Grid-system genererer sitt eget øynett og er ikke avhengig av et offentlig strømnett. Den brukes mest til fjerntliggende steder utenfor nettet, i kombinasjon med energilagring og andre generatorer. Mulige lokasjoner er derfor avsidesliggende landsbyer, utviklings- og kriseområder, gruvedrift, arenaer eller utplasseringer i ekstremvær.

  Kategorier
  Butikk
  Informasjon