Produkten har lagts till i varukorgen!
Svenska

Elkraft och Energi produktion

Teknik beräkna ampere Ah watt W volt V genom att antingen seriekoppla eller parallellkoppla batterier!

Effektberäkning med hjälp av den "Den Gyllene Triangeln"

Ohms lag nedan som enklare förklarar hur du kan beräkna Volt, Ampere, Watt, denna går utmärkt att använda vid energiproduktion.  Håll fingret över det du vill räkna ut... te.x. ett 250W element på 12V behöver min.21A säkring,, osv.

Beteckningen ”kWh"  

Förkortningen betyder : kilo watt hours , som då är engelska och blir kilo wattimmar på ren svenska och är en energienhet.

Enheten kilowattimme, kWh, används ofta som förbrukningsmätning av elektrisk energi.   Kilo betyder det samma som tusen (1 000) då blir alltså 1 kilowatt  = 1000 watt.  Till exempel en vanlig spisplatta som är påslagen under en timme förbrukar ungefär en kilowattimme, d.v.s. har du på spisplattan i 2 timmar så har den förbrukat 1000 watt per timme och det blir då totalt 2000 W elförbrukning under dessa 2 timmar.

 Beteckningen ”Ah”  ohms lag

Förkortningen betyder : Ampere hours , som också är engelska och blir Amperetimmar på svenska.

Ampere är enheten för elektrisk ström, till exempel den ström styrka som en enhet kan ge, eller finnas lagrad på t.ex. ett bilbatteri.

Låt os säga att du har ett bilbatteri på 100 Ah, då kan du ta ut 1 Ampere i 100 timmar på detta batteri. Har du då en generator (laddare)  i bilen som ger 100 Ah, så tar det alltså 1 timma för generatorn att ladda detta batteri till 100 %,, i detta fall drivs generatorn med hjälp av bilmotorn som i sin tur drivs med t.ex. bensin, det vill säga all el-ström på jordklotet måste tillverkas med hjälp av en yttre källa där dom mest miljövänliga är just ”Sol,Vind & Vatten

Beräkning av energi (V,W,A)  ohms lag 

Beräkningar av V,W,A kan du göra själv.

 

Säg att du har ett laddat bilbatteri som det står ”12 V/100Ah”, detta innebär att spänningen är 12 Volt och strömmen är 100 Amperetimmar., vilket betyder att det kan ge 12 Volt och 1 Ampere i 100 timmar. Du vill nu veta hur länge du kan driva en 12V/10W glödlampa med detta batteri, då räknar du helt enkelt ut detta så här :  12(V) X 100(Ah) = 1200 W  . sedan tar du 1200(W) delat i 10 (glödlampans W) det blir 120, alltså kan 10 Watts glödlampan lysa i 120 timmar med detta batteri.

Säg att du har en solpanel som ger 12V/250 W vid fullt solsken och vill ladda ett tomt batteri på 12V/100 Ah , då räknar du ut laddningstiden så här: solpanelens 250(W) delat med solpanelens 12(V) blir 20,83 Ampere vilket solpanelen då ger per timme, ta sedan batteriets 100 (Ah) delat med solpanelens (A) så blir det 100 delat med 20,83 och du får en laddnings tid på 4,8 timmar.

Tänk på att en solpanel kan ladda mindre under molniga förhållanden, men dock under längre tid sommartid.

Bra med lite ellära även för skola..

 

Serie & parallell koppling 

Du kan själv välja vilket system som passar dig bäst, genom att parallell eller seriekoppla, som i detta fall 2 st. bilbatterier på 12V / 60Ah.

Som du ser på nedan skisser så ger en parallell koppling ut samma volt men 2 gånger amperen medan en serie koppling ger samma amper men 2 gånger volten.

                                         Serie koppling ger 24V 60Ah ut                                                                   Paralell koppling ger 12V 120Ah ut

                      

      Batteri 12V 60Ah                         Batteri 12V 60Ah                                              Batteri 12V 60Ah                     Batteri 12V 60Ah 

Tanken med Sol eller Vind kraft är att ackumulera (spara) energin som finns i naturen på just batterier, detta gör att du kan använda tillskottet som finns i batterierna när du vill, ( förutsatt att dom har blivit laddade ). Ju fler eller större batterierna är, desto större blir då energi-banken.. 

( Oftast används röd som plus + markering och svart eller blå som minus – markering ).

Det finns Solpaneler / Vindgeneratorer normalt för 12 volt eller för 24 volts system. Huvudsaken är att man håller sig till en å samma.

Det finns sedan så kallade omvandlare som kan göra om t.ex. 12V likspänning till 230 volt växelspänning som är normalt för våra vanliga hushålls maskiner i hemmet, annars är ofta utrustning för Husvagn, Bil eller Båt anpassade för 12Volts likspänning (dvs. Plus & Minus ).

 

Beteckning Likström/Växelström 

Har du te.x. en tranformator laddare hemma så kan du läsa vad det är den ger ut, står det te.x.  12V = 3 A 

så ger denna ut 12 Volt Likspänning och 3 Ampere, beräkna Watt enligt ovan så blir det altså 12x3=36 Watt

Observera de raka strecken efter 12,, detta betyder Likström. DC

 

Har du te.x. en tranformator laddare hemma så kan du läsa vad det är den ger ut, står det te.x. 22V ≈ 2 A 

så ger denna ut 22 Volt Växelspänning och 2 Ampere, beräkna Watt enligt ovan så blir det altså 22x2=44 Watt

Observera de krokiga strecken efter 22,, detta betyder Växelström. AC

 

Ett hushåll i Sverige har 230V Växelström i 50 Hz , det vill säga att strömmen VÄXLAR / byter riktning 50 ggr. i sekunden, medans Likströmmen rusar i en riktning, från +plus till -minus.

Ström kallas även Ampere & betecknas A

Spänning kallas även Volt & betecknas V

 

 

 

 

 

Kategorier
Handla
Information